De wijkkrant

Onder verantwoording van de wijkraad wordt er zes keer per jaar een wijkkrant uitgegeven. Deze wijkkrant geeft veel informatie over de wijk en omgeving en ook de toekomstplannen hiermee. De wijkkrant DijkRuis heeft een redactie die zelf invulling geeft aan de wijkkrant en de daaraan gekoppelde website. Cialis levitra La surexpression d’ace2 chez ces animaux a atténué la vasoconstriction, accompagné d’une réduction significative […]

Bescherm het Driebondsbos

1.538 ondertekeningen Het bos en rietland op een voormalig slibdepot tussen Eemskanaal en Driebondsweg in Groningen dreigt ten onder te gaan door de uitbreiding van Meerstad. Zie concept SPVE Eemskanaalzone. Het bos heeft zich autonoom ontwikkeld in bijna 60 jaar tijd. Dit gebied moet een beschermde natuurstatus krijgen. LEES MEER