De wijkkrant

Onder verantwoording van de wijkraad wordt er vijf keer per jaar een wijkkrant uitgegeven. Deze wijkkrant geeft veel informatie over de wijk en omgeving en ook de toekomstplannen hiermee. De wijkkrant DijkRuis heeft een redactie die zelf invulling geeft aan de wijkkrant en de daaraan gekoppelde website.

Print Friendly, PDF & Email