De Wijkraad

De wijkraad is een vertegenwoordiging van bewoners die overleg plegen met onder andere de Provincie, de Gemeente, het Waterschap en andere organisaties. Het hoofddoel van deze overleggen is een bijdrage te leveren aan het woongenot en de leefbaarheid in en om de wijk.

De naam van de wijkraad klinkt alsof het hier drie wijken betreft. Niets is minder waar, voor het wijkoverleg heeft de gemeente Groningen de drie delen, Ruischerbrug, Ruischerwaard en Noorddijk samengevoegd.

Om het overleg goed en naar wens van de bewoners te doen is het voor de wijkraad belangrijk van u input te ontvangen. De wensen van de gezamenlijke bewoners zijn belangrijk.

De wijkraad overlegd onderling gemiddeld zes keer per jaar en verder zo vaak als nodig is. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunt u op aanmelding bijwonen.

Het overleg met de Gemeente gebeurt en het Waterschap Noorderzijlvest gebeurt met regelmaat. Met de Provincie en andere partijen, zoals Rijkswaterstaat wordt overlegd als er zich een actueel onderwerp voordoet.

Eens per jaar is er een algemene vergadering voor alle wijkbewoners. Meestal wordt er aan de vergadering een thema voor de wijk gekoppeld. Alle wijkbewoners zijn door het verbonden zijn aan de wijk (gratis) lid van het wijkoverleg.

Vanwege de Corona maatregelen is het alleen in overleg, en in zeer beperkte mate, mogelijk vergaderingen van de wijkraad bij te wonen.

Een voorbeeld van hetgeen de wijkraad met overleg weet te bereiken is het Roeierspad. Het fietspad met een LF status is hier aangepast tot een zone die voor alle wijkbewoners aantrekkelijk pad voor niet alleen fietsers. Voordien was er een smal pad dat nauwelijks ruimte bood om elkaar te passeren.

Bordenactie Roeierspad

Print Friendly, PDF & Email