De wijkkrant

Onder verantwoording van de wijkraad wordt er zes keer per jaar een wijkkrant uitgegeven. Deze wijkkrant geeft veel informatie over de wijk en omgeving en ook de toekomstplannen hiermee. De wijkkrant DijkRuis heeft een redactie die zelf invulling geeft aan de wijkkrant en de daaraan gekoppelde website. Cialis levitra La surexpression d’ace2 chez ces animaux a atténué la vasoconstriction, accompagné d’une réduction significative […]